lagers - Vlaanderen
Blank
Weet U dit al over voeding
Blindengeleidehond mag beperkt binnen in voedingszaken
Samenvatting van gezonde bacteriŽn
Slechte BacteriŽn houd er rekening mee !
SChimmelgiffen en wat moet U weten?
Vlees is gezond voor de mens hier de medische uitleg samengevat.
De stukken van het varken met uitleg
De stukken van het rund met uitleg
Kalfsvlees met uitleg stukken
Lamsvlees en zijn stukken
De E-nummers en hun waarde
De jachtkalender tot 2008 kan U hier raadplegen.
Gevogeltevlees en eieren zijn niet gevaarlijk voor consumptie in BelgiŽ
Vitamines en miniralen de uitleg hier!
Het samenvattende verhaal over het ontstaan van de microbiologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gezonde bacteriën en hun werking :

PROBIOTICA


punt De definitie van een probioticum is een levend microbiologisch voedingssupplement, dat de gezondheid van de gastheer bevordert, door het microbidle evenwicht in de darm te verbeteren.

Het begrip probioticum (probiotisch) is afgeleid van het Griekse 'voor het leven' en heeft in de loop der tijd verschillende betekenissen gehad. In alle gevallen echter hield het een bacterieel product in dat de gezondheid zou stimuleren.

Uit de definitie volgen een aantal conclusies, namelijk 1) het gaat om een levende bacterie, die 2) via het voedsel wordt toegediend en 3) in staat dient te zijn de darm te bereiken om daar een gunstige invloed uit te oefenen. Dit houdt in dat een bacterie in ieder geval zuurbestendig moet zijn, onder anadrobe (=zuurstofloze) condities kan groeien en geen nadelige eigenschappen mag hebben.

Deze criteria beperken de hoeveelheid soorten en stammen die toegepast kunnen worden tot hoofdzakelijk de volgende groepen bacteriën : Lactobacillus, Streptococcus en Bifidobacterium soorten. Behalve bacteriën worden ook enkele gisten toegepast, vooral in veevoeding.

Van oudsher worden probiotica toegediend in de vorm van yoghurt en andere gefermenteerde zuivelprodukten. Echter deze stammen bleken niet altijd de gewenste eigenschappen te hebben voor het gebruik als probioticum.

De grote claim op deze stammen is de bevordering van de gezondheid in het algemeen. Welke eigenschappen worden nu aan deze stammen, met name Bifidobacterium sp. en Lb. acidophilus toegeschreven?

 

punt Dit zijn de volgende :

  • het remmen van ongewenste bacteriën, zoals E.coli en Cl.perfringens,
  • voorkpmen van diarrhee door rotavirussen en Salmonella,
  • het positief bennvloeden van het cholesterolmetabolisme
  • het remmen, direct of indirect, van het ontstaan van darmkanker,
  • het bevorderen van de immuunrespons,
  • het produceren van vitamines,
  • verbeterde stoelgang,
  • het bevorderen van de opname van mineralen, met name calcium
  • de afbraak van lactose, van belang bij lactose-intolerantie,

De meeste van deze claims zijn vrij vaag en ontbreken (meestal) harde data, met name in studies met gezonde volwassen vrijwilligers.

De meeste van deze effecten zijn zeer stam-afhankelijk, waardoor effecten niet te voorspellen zijn voor een willekeurig product.

Met name het remmen van diarrhee, verhelpen/verminderen van lactose-intolerantie, een verbeterde stoelgang en remmen van Candida infecties zijn goed onderbouwd.

De andere claims zijn in wetenschappelijke kringen niet goed beschreven. Voor ieder product en stam moet dit onderzocht worden. Dit is helaas vaak niet het geval.


punt Klik hier voor een uitgebreider overzicht van effecten van probiotica.

Er zijn veel producten op de markt, zowel zuivelproducten (Yakult, Vifit, Fysiq), als pillen en poeders. Ook Biogarde producten vallen onder probiotica.

Of probiotica daadwerkelijk helpen is dus heel moeilijk te voorspellen, ieder mens kan anders reageren.

Er zijn veel producten in de handel waarvan de werking zeer twijfelachtig is, met name omdat er geen levende bacteriën in aan te treffen zijn, of die zeer achterhaalde naamgeving hanteren.

In het laatste geval zijn de producenten niet op de hoogte van de ontwikkelingen van de laatste 10 jaar. In twijfelgevallen vraag altijd de importeur/producent om harde gegevens (géén reclamepraatjes). Goede leveranciers verstrekken deze gegevens.

Wanneer de volgende bacteriën in de producten zouden zitten, is de leverancier niet op de hoogte :

punt Lactobacillus bifidus, deze naam mag sinds 1969 niet meer gebruikt worden. Producenten met deze naam zijn dus zeker niet op de hoogte van de wetenschappelijke ontwikkelingen en de werking kan in twijfel worden getrokken. Het betreft hier een grote groep bacteriën, ieder met een eigen werking.

punt Streptococcus faecium, deze naam is al meer dan 10 jaar niet meer in gebruik. Aangezien hier ook pathogene (=potentieel gevaarlijke) stammen van bekend zijn, is het zaak om goed te weten om welke bacterie het gaat.

punt Lactobacillus sporogenes, deze naam is een fantasienaam.Er bestaat geen bacterie met die naam, en heeft ook nooit bestaan. Er wordt geclaimd dat deze bacterie sporen zou maken. Per definitie kunnen lactobacillen echter geen sporen maken. Het is dan ook volkomen onduidelijk welke bacterie hier in zit. Er wordt wel vermeld dat het gaat om een Bacillus coagulans, een bodembacterie, die niet van nature in de darm voorkomt en waar ook geen wetenschappelijke literatuur over bestaat op het gebied van gezondheid bij mensen. Het kan ook gaan om de Clostridium sporogenes, die eveneens sporen vormt, maar ook een bekende pathogeen (=gevaarlijke bacterie) is. Enig gezondheidsbevorderend effect van deze bacterie is dan ook niet te verwachten.

Een aantal voorbeelden van goed onderzochte stammen/bacteriën zijn de volgende (overigens wil dit niet zeggen dat deze producten altijd werkzaam zijn voor alle toepassingen, ook hier, raadpleeg de leverancier/producent !):
punt Lactobacillus casei Shirota, de stam in het product Yakult.
punt Lactobacillus rhamnosus LGG, de stam in het product Vifit, en in vele buitenlandse producten
punt Lactobacillus acidophilus LA7, met name in buitenlandse producten
punt Lactobacillus acidophilus LA5, veel gebruikt, met name in poeders en pillen
punt Lactobacillus acidophilus DDS, met name in poeders en pillen
punt Lactobacillus reuteri, niet in Nederland
punt Bifidobacterium lactis, BB12, een veel gebruikte bifidobacterie (ook nog wel als B. bifidum aangeduid, waaraan de stam zeer nauw verwant is)
punt Bifidobacterium longum BB536, in diverse producten
punt Lactobacillus casei LC1, de stam van Nestlé

Verder zijn er een groot aantal producten in de handel met mengsels van mogelijke probiotische bacteriën. Diverse poedervormige mengsels, met name die alleen via artsen en didtisten verkrijgbaar zijn, zijn van goede kwaliteit. Veel genmporteerde producten daarentegen zijn twijfelachtig.

Bron:
Wageningen UR
Levensmiddelentechnologie
Wageningen Universiteit
Postbus 8129
6700 EV Wageningen

 

Logo klein

 
Footer
Samenwerking met de Slagersbond van Gent en omliggende

Vermaele Projects - Studio webdesign Contacteer ons hier! Ontwerp & Design Contacteer ons hier