lagers - Vlaanderen
Blank
Weet U dit al over voeding
Blindengeleidehond mag beperkt binnen in voedingszaken
Samenvatting van gezonde bacteriŽn
Slechte BacteriŽn houd er rekening mee !
SChimmelgiffen en wat moet U weten?
Vlees is gezond voor de mens hier de medische uitleg samengevat.
De stukken van het varken met uitleg
De stukken van het rund met uitleg
Kalfsvlees met uitleg stukken
Lamsvlees en zijn stukken
De E-nummers en hun waarde
De jachtkalender tot 2008 kan U hier raadplegen.
Gevogeltevlees en eieren zijn niet gevaarlijk voor consumptie in BelgiŽ
Vitamines en miniralen de uitleg hier!
Het samenvattende verhaal over het ontstaan van de microbiologie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eieren en gevogeltevlees

op de Belgische markt zijn afkomstig van gezonde dieren !


(4 november 2005)

De aanwezigheid van het H5N1-vogelgriepvirus in delen van Europa heeft de publieke bezorgdheid omtrent de voedselveiligheid van gevogeltevlees en eieren aangewakkerd. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat er op dit ogenblik geen aanwijzingen zijn dat de consumptie van voedsel zoals gevogeltevlees en eieren het vogelgriepvirus op de mens kan overgedragen. De genomen maatregelen zorgen er bovendien voor dat de kans dat er op de Belgische markt besmet kippenvlees en besmette eieren te koop worden aangeboden bijzonder klein is.

Er wordt aangeraden gevogeltevlees voldoende te bakken of te koken en geen rauwe eieren te eten. Dit advies was echter al van kracht voor het uitbreken van de vogelgriep om de consument te behoeden voor een mogelijke voedselvergiftiging door in het bijzonder de bacteriën salmonella en campylobacter.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep, vogelpest of aviaire influenza, wordt veroorzaakt door een virus. Het is een dierziekte die vooral optreedt bij kippen en kalkoenen. Dieren worden besmet via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of kratten. Wilde watervogels zijn vaak drager van het virus.

Er zijn verschillende vormen van het vogelgriepvirus. Doorgaans zijn ze voor mensen niet gevaarlijk. Van een beperkt aantal varianten, zoals de H5N1-variant, is bekend dat ze op de mens kunnen overgaan en griep of een oogontsteking kunnen veroorzaken. Het virus kan de mens echter alleen maar besmetten via zeer intensief contact met zieke vogels en niet via het eten van gevogeltevlees of eieren. De menselijke slachtoffers van vogelgriep in enkele Aziatische landen waren het gevolg van intensief contact met zieke dieren.

Gevogeltevlees en eieren zijn absoluut veilig

Op dit ogenblik is er geen vogelgriep aanwezig bij de kippen in België en in de direct omliggende landen. Het Belgische Federale Voedselagentschap (FAVV) heeft de nodige maatregelen getroffen om dit ook zo te houden. De kans dat het gevogeltevlees en de eieren die te koop worden aangeboden besmet zijn, is dan ook uiterst klein. Het eten van gevogeltevlees en eieren geproduceerd in Vlaanderen vormt bijgevolg geen gevaar voor de volksgezondheid. Door importbeperkingen worden kippenvlees, eieren of eiproducten uit de getroffen gebieden uit de winkels en voedingsproducten geweerd. Onopgemerkte besmettingen van een kip met het vogelgriepvirus zijn ten slotte niet mogelijk omdat de ziekte zich snel openbaart en kippen na besmetting vrijwel direct sterven.

Verhitting zou het virus overigens onschadelijk maken. Al voor het uitbreken van de vogelgriep werd trouwens aangeraden om kippenvlees en eieren voldoende te bakken of te koken. Hygiënisch werken in de keuken blijft eveneens belangrijk. Dat betekent: hou rauw en bereid voedsel gescheiden en reinig alles wat in contact komt met rauw vlees zorgvuldig met zeep en heet water.

Voor meer informatie over vogelgriep,
zie de website van het Federaal Voedselagentschap:

http://www.favv- afsca.fgov.be/p/portal/page?_pageid=34,67464&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Logo klein

 
Footer
Samenwerking met de Slagersbond van Gent en omliggende

Vermaele Projects - Studio webdesign Contacteer ons hier! Ontwerp & Design Contacteer ons hier